BIOLOGIE, POHLAVÍ A GENDER: INTERAKCE PŘÍRODY A PROSTŘEDÍ

27. února 2009 v 21:55 | Neznámý/á student/ka FHS |  Gender a feminismus
  1. BIOLOGIE, POHLAVÍ A GENDER: INTERAKCE PŘÍRODY A PROSTŘEDÍ
Poznámka: Tento text není můj, je převzat z e-knihovny FHS. Doufám, že se autor/ka nebudou zlobit.

Biologie a genetika představují velice populární způsob, jak ospravedlnit to, jací jsme (mám po matce silné kosti, to nebude tou nadměrnou konzumací…), stejně jako vysvětlit rozdíly mezi muži a ženami. Mnoho lidí si však neuvědomuje, že biologické a sociální faktory se nacházejí ve vzájemné interakci, a že to, co považují za "přirozené", přirozené vlastně vůbec není. Vědci a vědkyně, kteří se odlišnostmi mezi pohlavími zabývají často překračují jednoduché zaznamenávání rozdílů. Různým schopnostem, rysům apod. je připisována rozdílná hodnota - jeden typ je implicitně považován za nadřazený druhému, přičemž to druhé je téměř vždy asociováno s ženským. Argument o "přirozené" odlišnosti žen od mužů navíc představuje dobrý nástroj k tomu, jak obhájit dané status quo. Ti, kteří jsou ve společnosti u moci, mají zájem na zachování vlastní odlišnosti od ostatních a nálepka "přirozené" pomáhá efektivně zamlžit mnoho nespravedlností. Ve skutečnosti však v mužské a ženské přirozenosti neexistuje nic univerzálního a neměnného. Biologická a sociální dimenze se nachází ve vzájemné interakci a existuje množství důkazů o tom, že biologicky podmíněné vlastnosti mohou být vlivem prostředí pozměněny nebo zcela potlačeny.
Proces pohlavní diferenciace začíná v 6. týdnu vývoje embrya, do té doby jsou všechna embrya (ať už s uspořádáním XX, nebo XY) pohlavně bipotencionální - tj. anatomicky identická. Autor a autorka se v této souvislosti podrobně zabývají vývojem mužského i ženského plodu a jejich interpretacemi (ženský vývoj byl např. dlouho interpretován jako nedostatek mužského chromozomu Y). Pozornost věnují také prenatálním poruchám (Turnerův syndrom, androgenitální syndrom, Syndrom deficience DHT apod.) jejich genderovým dopadům. Názorně ukazují, jak pohlaví (podobně jako gender) není dichotomické; pohlaví může být chromozomální, hormonální, gonádové či genitální, přičemž může u jedinců často docházet k inkonsistencím. Badatelka Suzanne Kessler ve své kritice spěchu, s jakým lékaři a lékařky opravují pohlavní neurčitosti, jasně ukazuje, že genitální neurčitost neohrožuje život dítěte, ale jeho kulturu, která za normativní bere pouze jedno ze dvou jasně vymezených pohlaví/genderů. V některých společnostech, jak autor a autorka podotýkají, je však fluidita pohlaví a genderu přijímána jako něco zcela přirozeného (několik genderů je pravidlem - viz např. berdachové ze severoamerického indiánského kmene).
Autor a autorka také rozebírají problematičnost argumentů pro existenci mužského a ženského mozku a hypotézy, podle kterých je rozdílné uspořádání mozku zodpovědné i za sexuální orientaci. Argument pro biologickou podmíněnost sexuální orientace může být užitečný ve snahách o zrovnoprávnění gayů a leseb, ale stejně tak může mít velice škodlivé dopady v podobě eugenického hnutí za eliminaci homosexuality. S těmito otázkami se pojí i otázka (též stejně problematická) hormonů, respektive jejich působení na naše chování a odlišnosti. Oblíbeným tématem některých vědeckých zkoumání je spojitost agresivity s testosteronem. Pozornosti určitých vědeckých okruhů neušly ani ženské hormony. Už původ jejich názvu o něčem vypovídá - název androgen pochází z řeckého slova muž, zatímco estrogen je odvozen z řeckého slova "šílenství".
Autor a autorka poukazují na metodologické problémy a velký byznys kolem premenstruálního syndromu. Většina studií svědčí o tom, že neexistuje vůbec žádný vztah mezi výkonností a fázemi menstruačního cyklu a ani ženy samy nevnímají menstruaci jako oslabení. Ačkoli je prokázáno, že mužům kolísá hladina testosteronu v mnohem větší míře a ještě navíc v denních cyklem, nikoho zatím nenapadlo zpochybňovat proto jejich práceschopnost. Podobně jako menstruace i syndrom poporodní deprese souvisí s negativními postoji společnosti. Spíše než s hormonálními změnami souvisí se sociálně podmíněnou nedostatečnou přípravou žen na mateřství, nízkou podporou matek a v neposlední řadě může být jedním z vážných důsledků vzrůstající medikalizace porodu.
V závěru kapitoly Curran a Renzetti varují před zjednodušovaným nahrazováním biologického determinismu sociálním konstruktivismem a opět zdůrazňují vzájemnou interakci biologických a sociálních faktorů. Jako vhodnou alternativu předkládají tzv. transformativní výklad genderu, "který zkoumá, jak může kultura a chování jedince ovlivnit biologii a fyziologii a naopak, zdůrazňuje nástrahy používání biologických principů k ospravedlnění genderových nerovností a překonává dlouhodobě zaujetí pohlavními rozdíly." (str. 91)

2.kapitola z knihy: Ženy, muži a společnost od autorů: CLAIRE M. RENZETTI A DANIEL J. CURRAN
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 KIRABofe KIRABofe | E-mail | Web | 16. července 2018 v 19:56 | Reagovat

To determine internal swelling is difficult enough, therefore, consequently, they influence the body for a long time, which threatens the normal fetus. Fluids are dangerous because they break blood circulation. Such picture leads to the strengthening of negative tendencies feeding and the breath baby, formed hypoxia.
Fighting such a pathology should be done with the help of correction feeding and special procedures so that fluid does not stay tissues. If the woman is resting, then under the feet preferably put a cushion or pillow to improve the blood circulation of tired legs. Do not long time to sit or stand, as this leads to stagnation in the body. It is recommended that the knee-elbow position several times a day in order to increase blood flow.
<a href=http://pregnancyplus.info/why-do-you-have-swollen-feet-after-pregnancy>swollen feet after pregnancy</a>

2 Kuljina Kuljina | E-mail | Web | 1. srpna 2018 v 21:22 | Reagovat

Pokrasnenie armpit brings discomfort, aches. to Postpone visit doctors cannot be. Lump under the muscle cavity may become cancer disease. But more often it is consequences frequent use deodorants, non-compliance rules personal hygiene, strong sweating. Inflammation triggers narrow blouse, polluted razor, the infection.
<a href=http://armpit.info/what-does-a-small-hard-lump-under-armpit-mean>small lump under armpit</a>  
Discomfort under the arm, redness, lump becoming hot? This is the ulcer that should will have to be opened, next take medications. In the first stage treat ointments, anti-inflammatory drugs. If the ailment switched to second stage, need surgical procedure.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama